Hangi tür uyuşmazlıklar için arabuluculuk yoluna başvurulabilir?

Kamu düzeninden sayılmayan ve tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri konulardaki özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yoluna başvurulması mümkündür. 

Arabuluculuk aslen gönüllülük esasına dayalı bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmakla birlikte, bazı davalarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurmak zorunludur. Bu uyuşmazlıklar bakımından arabuluculuk başvurusu yapılması dava şartıdır.

Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Bu konularda arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.