Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, kamu düzeninden sayılmayan ve tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri konulara dair uyuşmazlıklarda sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle kendi çözümlerini üretmeleri için aralarında iletişimin kurulmasını sağlayan, tarafların çözüm üretemedikleri noktada da çözüm önerisi getirebilen, Adalet Bakanlığı Arabulucular Sicili’ne kayıtlı arabulucu sıfatı taşıyan tarafsız ve bağımsız bir veya birden fazla arabulucunun katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen dostane bir uyuşmazlık çözüm yöntemini ifade eder.