Arabuluculuk yolu ücrete tabi midir?

Arabuluculuk başvurusu yapılırken taraflardan herhangi bir ücret alınmamaktadır.

İhtiyari arabuluculukta arabuluculuk görüşmelerine başlanması veya anlaşma sağlanması halinde arabuluculuk ücreti doğar.

Dava şartı (zorunlu) arabuluculukta, arabuluculuk görüşmelerine başlandıktan sonra anlaşma sağlanmaması halinde görüşmelerin ilk iki saatlik ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır. Görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanması halinde ise arabuluculuk ücreti doğmaktadır.

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit şekilde karşılanır.

Arabuluculuk ücretler her yıl resmi gazetede yayınlanan arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre belirlenmektedir.2020 yılı Arabuluculuk asgari ücret tarifesi için bakınız;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231-16.html