Arabuluculuk görüşmeleri sonucunda anlaşma sağlanamazsa ne olur?

Arabuluculuk görüşmelerinin sonunda arabulucu tarafından son tutanak hazırlanır. Bu tutanak hazır bulunan taraflarca imzalanır ve tutanağın bir örneği taraflara verilir.

Dava şartı kapsamında bir uyuşmazlık arabuluculuğa konu edilmiş ise dava açmak isteyen başvuru sahibi arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine ekleyerek dava açmalıdır.