Arabuluculuk toplantılarına kimler katılabilir?

Arabuluculuk toplantılarına uyuşmazlığın tarafları bizzat katılabilir. Tarafları temsilen arabuluculuk toplantılarına katılma yetkisini haiz avukatları, kanuni temsilcileri, iş uyuşmazlıklarından kaynaklı arabuluculuk görüşmelerine ise bu belirtilenlerin yanı sıra işverenin adi veya resmi yazılı belge ile yetkilendirdiği sigortalı çalışanları katılabilir.

İdarenin taraf olduğu arabuluculuk uyuşmazlıklarında idareyi üç kişiden oluşan komisyon temsil eder.

Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilir.