Arabuluculuk başvurusu nerede ve nasıl yapılır?

Aralarındaki uyuşmalığı arabuluculuk yolu ile çözmek isteyen taraflar, birlikte bir veya birden fazla arabulucu seçebilirler. Bunun için seçilmek istenen arabulucuyla veya bir arabuluculuk merkeziyle iletişime geçilmesi yeterlidir.

Taraflardan biri arabuluculuk merkeziyle iletişime geçerek uyuşmazlığın diğer tarafını arabuluculuk sürecine davet edebilir.

Taraflar bir arabulucu üzerinde anlaşamazlarsa adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına başvurarak uyuşmazlıklarını çözmek konusunda bir arabulucu atanmasını isteyebilirler.