Arabuluculuk anlaşma belgesinde kararlaştırılan anlaşma şartları yerine getirilmezse ne yapılması gerekir?

Arabuluculuk anlaşma belgesinde anlaşılan hususların yerine getirilmemesi durumunda, dava aşamasından önce arabulucunun bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinden, dava aşamasında ise davanın görülmekte olduğu mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alınır. İcra edilebilirlik şerhi alındıktan sonra anlaşma belgesi ilam niteliğini kazanır. Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılır ilam niteliğinde olan belge ile icrai işlem yapılması mümkündür.